Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Dokumenti

Sva potrebna dokumentacija

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Vis omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

1. Pisanim putem

– na poštansku adresu Dječjeg vrtića Vis: Šetalište Viškoga boja 11, 21480 Vis

– putem elektroničke pošte: info@djecjivrticvis.hr

2. Usmenim putem

– telefonom na broj 021 711 049

– osobno na zapisnik kod ravnateljice Dječjeg vrtića Vis

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje DV Vis

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA