Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Suradnja s roditeljima

Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog djetetova iskustva i usklađenost odgojnih postupaka optimalno podupire djetetov razvoj.

Upravo iz ovog razloga iznimno nam je važno ostvariti uspješnu suradnju s roditeljima. 

Od suradnje, dobrobit imaju svi sudionici odgojno – obrazovnog procesa. Uspostavljanjem suradnje između odgojitelja i roditelja, oba sudionika mogu naučiti više o djetetu, njegovim mogućnostima, osjećajima, interesima i ponašanju. Djeca čiji roditelji na različite načine pridonose životu vrtića, motiviranija su i postižu bolji uspjeh.

OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA 

Svakodnevno informiranje roditelja o djetetu

Kratke, sažete, važne informacije o proteklom danu, zdravstvenom stanju djeteta, organizaciji i sl. koje odgajatelj prenosi roditelju najčešće kada dođe po dijete.

Individualne konzultacije

Unaprijed dogovoreni razgovori s odgajateljima i/ili članovima stručnog tima. To je mjesto na kojem se roditelj može informirati o razvoju i napretku svoga djeteta, te razmijeniti različite informacije i zapažanja. Također, roditelj može dobiti podršku svom roditeljstvu u obliku savjetovanja. Preporučamo da roditelji dođu barem na jedne konzultacije kroz godinu.

Roditeljski sastanci

Odgajatelji organiziraju sastanke prema potrebi. Na roditeljski sastanak su pozvani svi roditelji, radi informiranja o zbivanjima u vrtiću. Sastanci mogu biti predavačkoga tipa radi informiranja roditelja te oglednog tipa gdje se demonstriraju metode i sadržaji rada.

Radionice

Roditelji su uvijek nekoliko dana prije održavanja radionica informirani o tome. Na radionicama se većinom koriste pedagoški neoblikovani materijali. Roditelji ponekad sudjeluju u prikupljanu materijala i sredstava za rad na radionicama. Radionice se najčešće organiziraju povodom nekih svečanosti I blagdana.