Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Logoped

Logoped u dječjem vrtiću

Sana Čačko, logoped DV Vis

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika (govornog i pisanog), govora, glasa i gutanja kod djece i odraslih. U dječjem vrtiću logoped je član stručnog tima, što znači […]