Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

O nama

Dječji vrtić „Vis“ je javna predškolska ustanova kojoj je osnivač Grad Vis. U našoj Ustanovi se ostvaruju programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Dječji vrtić „Vis“ osnovan je 1997. godine a prije toga je djelovao u sastavu Osnovne škole Vis. Smješten je u objektu koji je rekonstruiran 2015. godine, a nalazi se na adresi Šetalište Viškoga boja 11.

Cilj odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću „Vis“ je stvaranje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj djeteta, odnosno stvaranje uvjeta koji omogućuju zadovoljavanje potreba, interesa i mogućnosti svakog djeteta pri čemu se posebna pažnja pridaje uvažavanju različitosti i njegovanju kulture i tradicije kraja.

U Dječjem vrtiću Vis zaposleno je 16 djelatnika.

U našem vrtiću formirane su tri vrtićke odgojne skupine i dvije jasličke odgojne skupine.

Rad s djecom odvija se u 5 odgojnih grupa u kojima je upisano 80-tak djece:

– 2 jasličke skupine od 1. do 3. godine života

– 3 vrtićke skupine od 3. do 7. godine života.

Provodi se šestosatni i devet i pol satni redovni program i vrtićkim i jasličkim skupinama.

Radno vrijeme vrtića

A) 9,5-satni program od 6,30 do 16 sati

B) 6-satni program od 8 do 14 sati