Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16
Stručni tim

Logoped u dječjem vrtiću

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika (govornog i pisanog), govora, glasa i gutanja kod djece i odraslih. U dječjem vrtiću logoped je član stručnog tima, što znači […]

Pročitaj više»

Programi

Dječji vrtić “Vis” organizira odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na području Grada Visa kroz redovite programe odgoja i obrazovanja, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i […]

Pročitaj više»