Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Predčitalačke i predmatematičke vještine

/

Kada govorimo o spremnosti djeteta za školu, možemo govoriti o nekoliko različitih vještina kojima bi dijete trebalo vladati, a to su: jezično-govorni i socio-emocionalni razvoj u skladu s dobi, prostorna i vremenska orijentacija, te predčitalačke i predmatematičke vještine. 

Od jezičnih djelatnosti (slušanje, govorenje, čitanje, pisanje) pisanje je najsloženije. Nije lako naučiti dobro pisati jer osim fizičkih procesa (motorika, slušanje, gledanje) uključeni su i kognitivni procesi, pa je važno pomoći djeci pri učenju ovih vještina (Marković, 2021). 

Kada govorimo o socio-emocionalnom razvoju djeteta predškolske dobi, dijete koje se sprema za školu trebalo bi biti samostalno, imati radne navike kod izvršavanja jednostavnih zadataka, te imati dobru samoregulaciju emocija i ponašanja.

Prostorna i vremenska orijentacija obuhvaća orijentaciju u prostoru, orijentaciju na vlastitom tijelu, kontrolu pokreta, orijentaciju na papiru, te osnovne vremenske odnose i pojmove. Svemu tome prethode vježbe grube i fine motorike, te okulomotorike (oko-ruka).

Predčitalačke vještine su preduvjet za „glatko čitanje s razumijevanjem“. One su raznovrsne: govorne vještine (razumijevanje smisla rečenice, uočavanje da se rečenica sastoji od riječi, da ona nešto znači, da ima početak, sredinu i kraj), upoznavanje obilježja teksta (kako se drži knjiga, kako rečenice teku slijeva nadesno i odozgo nadolje), glasovna osjetljivost (riječi se sastoje od glasova, riječi se rastavljaju na slogove, uočavanje i prizvodnja rime) te oblik pojedinih slova i povezanost glasova sa njihovim grafičkim oblikom – slovima. Dijete predškolske dobi trebalo bi: 

  • razumijeti priče koje mu se pričaju, znati prepričati jednostavnu priču
  • razumijeti da pisani tekst sadrži poruku i priču, znati prepoznati bitne dijelove priče
  • razumjeti da se tekst sastoji od rečenica, rečenice od riječi, a riječi od glasova
  • prepoznati pojedinačne glasove u riječi i znati rastaviti riječ na glasove, te glasove sastaviti u riječ (uočiti mjesto glasa u riječi)
  • poznavati slova abecede, poznavati vezu slova s pripadajućim glasovima

Dijete koje je ovladalo nabrojenim vještinama bit će u potpunosti pripremljeno za učenje i uvježbavanje tehnike čitanja (Čudina, 2002).

Predmatematičke vještine su sva potrebna znanja, iskustva i misaone operacije potrebne za razumijevanje matematike, pojma broja i svih matematičkih operacija s brojevima. Predškolsko dijete te vještine stječe krećući se prostorom, baratajući predmetima i uspoređujući ih, otkrivajući svojstva predmeta promatranjem i diranjem, uspoređujući količine, premećući i slažući. Samo neposredno iskustvo s predmetima nije dovoljno, potrebno je da mu roditelji i odgojitelji pričaju i objašnjavaju opažene odnose, razgovorom. Dijete najprije mehanički pamti redoslijed brojevnih riječi, zatim postupno povezuje svaku brojevnu riječ s količinom, a na kraju predškolskog razdoblja počinje povezivati i brojevnu riječ i količinu s pripadajućom brojkom. Predmatematičke vještine uključuju: upoznavanje odnosa u prostoru, uspoređivanje, razvrstavanje, sparivanje i pridruživanje, brojenje, prepoznavanje i pridruživanje količini (Čudina, 2002). 

Istraživanja provedena u Hrvatskoj pokazuju da postoje razlike između uspješnih i neuspješnih učenika koje se temelje upravo na količni čitanja i pisanja, procesiranjem informacija pročitanog teksta (Marković, 2021). Od malih nogu nudimo im pisanje kao zabavu. Učimo pravilno držanje olovke uz vježbe za finu motoriku. Čitamo djeci priče, čitamo s djecom, koristimo jezične brojalice, pjevamo. Potičemo djecu da prepričavaju događaje – pri čemu im pomažemo strukturirati takve „usmene tekstove“ kako bi za koju godinu u školi pisali i čitali one prave. Igra je temeljna dječja aktivnost koja obuhvaća sve aspekte tjelesnog, socio-emocionalnog i spoznajnog razvoja. U vrtiću ponuđenim aktivnostima, kroz igru, potičemo razne predčitalačke i predmatematičke vještine. Kod svojih odgojitelja pronađite ideje i savjete kako možete svome djetetu pomoći pri ovladavanju navedenim vještinama. 

Literatura:

Marković, D. (2021) Od prvog koraka do maratona, Zagreb: Pragma

Čudina-Obradović, M. (2002) Čitanje prije škole, Zagreb: Školska knjiga

Čudina-Obradović, M. (2002) Matematika prije škole, Zagreb: Školska knjiga