Pristupačnost
Pristupačnosti

Prethodni članak
Upisi u školu

Sljedeći članak
Predčitalačke i predmatematičke vještine

0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Tko je i što radi pedagog u dječjem vrtiću?

/

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju predškolske djece. Uloga pedagoga usmjerena je na timski, rad, a suština svih nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči. Dakle, može se reći kako je kvalitetan vrtić je onaj vrtić u kojem se stalno uči, gdje je cilj cjeloživotno obrazovanje, u kojem nema prisile ni na jednoj razini, gdje vlada suradnja, povjerenje i poštovanje, a pedagog je u ovom slučaju uvijek u funkciji unapređivanja, planiranja i vrednovanja programa rada s djecom, odgojiteljima i roditeljima.

Poslovi vrtićkog pedagoga mogu se podijeliti u nekoliko kategorija: na poslove usmjerene na rad s djecom, s odgojiteljima, s roditeljima, s društvenom zajednicom te ravnateljem i stručnim timom. Pedagog je dio stručnog tima vrtića, koji uz njega najčešće čine još i psiholog, defektolog i/ili logoped.

Što radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na DIJETE?

• sudjeluje u upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina

• sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta

• sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama

• predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću

• predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinijeti razvoju djece

Što radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na ODGAJATELJE?

 • sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada

• sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja

• organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove

• radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa

• podrška odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse

Što radi PEDAGOG u vrtiću u odnosu na RODITELJE?

• pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece

• predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije

• potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu

• informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći i obogaćeni programi)

Što radi PEDAGOG u odnosu na DRUŠTVENU zajednicu?

• redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove

• upoznaje i informira društvene čimbenike s obilježjima odgojno-obrazovnog rada

Što radi PEDAGOG u suradnji sa STRUČNIM TIMOM VRTIĆA ( psihologom i logopedom)?

• sudjeluje u planiranju i valorizaciji svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa

• provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse

• sudjeluje u stručnom usavršavanju odgajatelja

Što radi PEDAGOG u svakodnevnoj praksi rada VRTIĆA?

• svakodnevno obilazi odgojne grupe, prati aktivnosti  djece i odgajatelja

• s odgajateljem prati ponašanje djece u grupi, te prema potrebi kontaktira psihologa

• partner je s odgajateljem u reorganizaciji prostora

• razgovara, vodi stuučne rasprave odgajatelja te savjetuje po potrebi o pojedinim područjima svakodnevnog rada odgajatelja

• predlaže stručnu literature, slikovnice, nove ideje vezane za odgojno-obrazovni rad s djecom

• sudjeluje na roditeljskim sastancima

• sudjeluje u stručnom usavršavanju odgojitelja