Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Logoped u dječjem vrtiću

/

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika (govornog i pisanog), govoraglasa i gutanja kod djece i odraslih.

U dječjem vrtiću logoped je član stručnog tima, što znači da u suradnji s drugim stručnim suradnicima ( u slučaju našeg vrtića- s pedagoginjom), ravnateljem i odgojiteljima sudjeluje u organizaciji rada vrtića te stvaranju poticajnog i sigurnog odgojno-obrazovnog okruženja za svako dijete. To podrazumijeva osmišljanje i provedbu vrtićkih programa, organizaciju i provedbu rada s djecom s posebnim potrebama, suradnju s vanjskim institucijama i zajednicom te mnoge druge aktivnosti.

No, primarno područje rada stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću uključuje:

 1. Praćenje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece svih dobnih skupina

Logoped, u suradnji s odgojiteljima, tijekom cijele pedagoške godine prati razvoj komunikacijskih i jezično-govornih vještina opservacijom djece u odgojnim skupinama (od jasličke do predškolske dobi). 

2. Procjenu komunikacijskih i jezično-govornih vještina djece kod koje su uočena moguća odstupanja u odnosu na očekivanja za dob

Nakon što uoči određena odstupanja (ili roditelji izraze zabrinutost), uz prethodni razgovor i savjetovanje s roditeljima, logoped provodi daljnju, individualnu procjenu komunikacijskih i jezično-govornih vještina djeteta.

Po potrebi će logoped, u suradnji sa stručnim timom vrtića, uputiti roditelje na daljnje preglede u vanjskim ustanovama (npr. ORL pregled, pregled neuropedijatra, psihološku procjenu). 

U godini prije polaska u prvi razred, u Dječjem vrtiću Vis svi školski obveznici prolaze procjenu predvještina čitanja i pisanja te jezičnih sposobnosti standardiziranim mjernim instrumentima na početku pedagoške godine (tijekom rujna i listopada) te prije postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za polazak u osnovnu školu (tijekom ožujka). O rezultatima ispitivanja roditelji budu obaviješteni putem razgovora te dobivaju i pisano mišljenje. 

3. Neposredan rad s djecom na poticanju komunikacijskih i jezično-govornih vještina 

Dijete kod kojeg je utvrđeno određeno odstupanje u odnosu na očekivanje za dob, logoped uključuje u individualnu (ili ponekad grupnu) sustavnu podršku (terapiju). Osim individualno u logopedskom kabinetu, podrška se ponekad odvija i u odgojnim skupinama i u sklopu drugih aktivnosti u dječjem vrtiću (npr. na dvorištu) kako bi se vještine poticale i generalizirale u djetetu prirodnom okruženju i situacijama (npr. u interakciji s vršnjacima). 

             Najčešća odstupanja i poremećaji u predškolskoj dobi su:

 • Poremećaji izgovora 
 • Fonološki poremećaji
 • Poremećaji tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
 • Dječja govorna apraksija
 • Poremećaji glasa (promuklost, nazalnost)
 • Oštećenja sluha 
 • Poremećaji gutanja (disfagije)
 • Kraniofacijalne govorne teškoće (uslijed rascjepa nepca i usne)
 • Razvojni jezični poremećaj
 • Poremećaj iz spektra autizma
 • Socijalni (pragmatični) komunikacijski poremećaj
 • Selektivni mutizam

Više o svakoj od ovih teškoća možete pročitati na portalu https://logoped.hr/

U logopedsku podršku uključuju se i djeca čije sposobnosti ne odgovaraju nužno nekoj od navedenih kategorija teškoća, no kod kojih je potrebno poticati komunikacijske i/ili jezične vještine ili predvještine čitanja, pisanja i računanja. 

4. Savjetovanje roditelja

Suradnja s roditeljima vrlo je važan i neizostavan dio procesa procjene i poticanja komunikacijskih i jezično-govornih vještina djeteta. Logoped osnažuje roditelje i daje im smjernice i strategije kako u svakodnevnim obiteljskim aktivnostima poticati navedene vještine. 

5. Provođenje aktivnosti s ciljem prevencije i edukacije o razvoju komunikacijskih i jezično-govornih vještina djece

Osmišljavanje i provedba predavanja i radionica za roditelje i/ili odgojitelje također su važan dio rada stručnog suradnika logopeda u vrtiću. Ove aktivnosti nastaju u suradnji s predstavnikom roditelja, odgojiteljima i stručnim timom kako bi sadržaj bio aktualan i relevantan onima kojima je namijenjen.  

Tako je, primjerice, u prosincu 2023. godine, održano predavanje za roditelje o utjecaju sadržaja na ekranu na razvoj djeteta pod naslovom Ekrani- Što s njima i kako bez njih?. 

Ovdje možete preuzeti kratki podsjetnik na navedeno predavanje.

Datoteke za preuzimanje