Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Postupak izvanrednog upisa za pedagošku 2023./2024. godinu

/

Dječji vrtić VIS
Vis, Viškoga boja 11 
KLASA: 601-02/24-09/01
URBROJ: 2129-1-1-01-24-01

U Visu, 1. veljače 2024. god.

OBAVIJEST

o provođenju postupka izvanrednog upisa djece u programe vrtića i jaslice Dječjeg vrtića Vis za pedagošku 2023./2024. godinu

 1. Upis se provodi za sve jasličke i vrtićke programe.
 2. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se elektroničkim putem na e-mail adresu: info@djecjivrticvis.hr

       od 5. veljače 2024. god. do 16. veljače 2024. god.

 1. Dokumentacija potrebna za upis djeteta u predškolsku ustanovu:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u predškolsku ustanovu
 2. Rodni list djeteta (izvadak iz matice rođenih)
 3. Potvrda o prebivalištu 
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
 5. Potvrda o radnom odnosu roditelja (elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za oba roditelja)
 6. Obrazac za inicijalni razgovor
 7. Druge podatke po zahtjevu predškolske ustanove
 1. Rezultati upisa biti će objavljeni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vis www.djecjivrticvis.hr najkasnije do 21. veljače 2024. godine. Podnositelji Zahtjeva bit će kontaktirani putem e-mail adrese koja je navedena u Zahtjevu. 
 1. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem vezanih uz Upise u Dječji vrtić Vis imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata upisa.
  Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vis, koje je dužno odlučiti po žalbama najkasnije do 11. ožujka 2024. god.

  Ravnateljica DV „Vis“
Marijana Cipetić

Datoteke za preuzimanje