Pristupačnost
Pristupačnosti
0995371313 info@djecjivrticvis.hr
pon-pet 6:30-16

Objava rezultata izvanrednog upisa u programe vrtića i jaslica DV Vis za pedagošku godinu 2023./2024.

/

Prihvaćeni zahtjevi:

002

005

006

013

014

015

016

Odbijeni zahtjevi:

001

003

004

007

008

009

010

011

012

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem vezanim uz Upise u Dječji vrtić Vis, imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata upisa.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vis u pisanom obliku na adresu vrtića Viškoga boja 11, sa naznakom „Upravno vijeće“. 

  Ravnateljica DV Vis

Marijana Cipetić, mag. praesc. educ.